Välkommen till IFS ;)

Trappans schema

Föreningen

Den ideella föreningen IFS i Linköping, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd.

Vi bedriver verksamhet för att stödja anhöriga och drabbade samt arbetar för att informera och påverka allmänhet och beslutsfattare

Trappan

Under coronapandemin har vi begränsat antal platser i våra grupper

IFS Linköping driver, på kommunens uppdrag, studieverksamheten Trappan. 

Vi erbjuder personer med någon psykisk funktionsnedsättning kostnadsfria studier i små studiegrupper, social gemenskap och utvecklande miljö. Man kan börja hos oss även under pågående termin!

Anhörig

IFS Linköping bedriver på kommunens uppdrag anhörigverksamhet, i samarbete med kommunens anhörigcenter.

Bland annat erbjuder vi kurser, stödsamtal, samtalsgrupper och retreats anpassade efter önskemål och behov